Неділя, 18.08.2019, 16:40
Вітаю Вас, Гість
Дошкільний навчальний заклад "Сонечко» було побудовано в 1963 році.
 На даний час в дошкільному навчальному закладі функціонує 2 різновікові групи – середньо старша та різновікова молодша. Всього 50 дітей.
     Весь колектив:завідуюча, вихователі, медсестра, помічники вихователів, завгосп, кухар та інші працівники дбають про створення якнайкращих умов для малечі.
     Дошкільний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.
 Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: 
  
збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; 
формування особистості дитини; 
розвиток її творчих здібностей та нахилів; 
набуття нею соціального досвіду; 
готовності продовжувати освіту. 
  
 Зміст роботи дошкільного навчального закладу визначається та  здійснюється згідно програми «Дитина»  та програми для дітей старшої групи «Впевнений старт».  
  Навчальний рік в дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. За дитиною зберігається місце в дитячому садку на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також на оздоровчий період (75 днів).    
     
   Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин.  
 
        
 

Законодавча база

 

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.
 2. Положення про центр розвитку дитини, затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 05.10.2009 №1124.
 3. Лист Міністерства освіти і науки країни від 26.11.2009 №1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей».
 4. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за №257.
 5. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455.
 6. Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.
 7. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553.
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів».
 9. Указ Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу».
 11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 №310 з доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки країни від 01.12.1998 №419.
 12. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів».
 13. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя в здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах».
 14. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165.
 15. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128.
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 17. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.10.1997 №383/239/131.
 18. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522.
 19. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 20. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».
 21. Санітарні правила та вимоги влаштування і утриманні дошкільних закладів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1985 №3231/85.
 22. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 №509.
 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 №1/9/153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах».
 24. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 №32.
 25. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.06.2000 №240.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 04.06.2003 №851, від 22.06.2005 №507).
 27. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667.
 28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах».

 

 Медичне обслуговування.

 1.  Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1406.2001 №826.
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
 6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

 

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 1. Закон України «Про дитяче харчування».
 2. Постанова Кабінету Міністрів країни від 26.08.2002 №12436 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів».
 3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227.
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

Фізкультурно-оздоровча робота.

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №903/8224.
 2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 №904/822.
 3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 №458.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 1999.
 2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 2003.
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №94 «Про впровадження
 4. Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
 5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008.
 6. «Зернятко» - програма розвитку та виховання дитини раннього віку, 2004.
 7. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 №31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».
 9. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».
 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році».
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 №1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 12. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».
 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

  Вікові особливості розвитку дітей 3-4 років

  СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК:
  Любить давати іграшки і брати їх у інших. Любить спілкуватися з дітьми та дорослими. Розвиваються навички спільної гри. Любить допомагати дорослим.
  ЗАГАЛЬНА МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:
  Кидає м'яч через голову. Хапає м'яч, що котиться, спускається вниз по сходах, використовуючи почергово ту чи іншу ногу. Стрибає на одній нозі. Стоїть на одній нозі протягом 10 хв. Зберігає рівновагу при гойданні на гойдалці. Тримає олівець пальцями. Збирає і будує з 9 кубиків.
  ЗОРОВО-РУХОВА КООРДИНАЦІЯ:
  Обводить по контуру, копіює хрест, відтворює форми, в тому числі форму шестиграника.
  СПРИЙНЯТТЯ І ПРЕДМЕТНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
  Розбирає і складає шестискладову мотрійку. Опускає фігурки в прорізі шляхом цілеспрямованих проб. Конструює з кубиків по наслідуванню. Складає розрізаний малюнок з 2-3 частин шляхом проб.
  МОВНИЙ РОЗВИТОК:
  Інтенсивний розвиток мовлення. Визначає колір, форму, фактуру, смак, використовуючи слова-визначення. Знає призначення основних предметів. Розуміє ступені порівнянь (самий близький, найбільший). Визначає стать людей по ролі в родині (він - тато, вона - мама). Розуміє час, використовує минулий і теперішній час. Рахує до п'яти.
  РОЗУМІННЯ МОВИ:
  Розуміє назви кольорів: "Дай червоний м'яч". Слухає довгі казки та оповідання. Виконує двоскладову інструкцію ("Дай мені червоний кубик і блакитну кулю").

   
   

  Вікові особливості розвитку дітей 4-5 років

  СПРИЙНЯТТЯ І ПРЕДМЕТНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
  Розбирає і складає трьоскладову і четирьохскладову мотрійку шляхом примірювання або зорового співвідношення. Збирає пірамідку з урахуванням величини кілець шляхом зорового співвідношення. Складає разрізаний малюнок з 2 і 3 частин шляхом зорового співвідношення.
  ПАМ'ЯТЬ:
  Виконує доручення у вигляді 2-3 послідовних дій; на прохання дорослого запам'ятовує до 5 слів.
  УВАГА:
  Займається цікавою діяльністю протягом 15-20 хвилин.
  МОВА:
  Використовує узагальнюючі слова; називає тварин та їх дитинчат, професії людей, частини предметів. Переповідає знайомі казки за допомогою дорослих, читає напам'ять короткі вірші.
  МАТЕМАТИКА:
  Використовує в мові слова багато і один, називає коло, трикутник, квадрат, кулю, куб. Вміє бачити геометричні фігури в навколишніх предметах. Правильно називає пори року, частини доби. Розрізняє праву і ліву руку.
  РУХОВИЙ РОЗВИТОК, МОТОРИКА РУК, ГРАФІЧНІ НАВИЧКИ:
  Малює прямі горизонтальні та вертикальні лінії, розмальовують прості форми. Копіює заголовні друковані літери. Малює простий будинок (квадрат і дах), людину (2-3 частини тіла). Папір складає більш ніж 1 раз. Нанизує бусини середньої величини на товсту леску або дріт. Визначає предмети у мішку на дотик. Стрибає на одній нозі, по черзі на одній і іншій нозі, ходить по деревині. Підкидає вгору м'яч і ловить його двома руками. Ліпить із пластиліну, шнурує черевики.

   
   

  Вікові особливості розвитку дітей 5-6 років

  ЗАГАЛЬНА МОТОРИКА:
  Добре стрибає, бігає, стрибає через мотузку, стрибає по черзі на одній і іншій нозі, бігає на носках. Катається на двоколісному велосипеді, на ковзанах.
  ЗОРОВО-РУХОВА КООРДИНАЦІЯ:
  Акуратно вирізає картинки. Пише літери й числа. Доповнює відсутні деталі до малюнку. Б'є молотком по цвяхах. Відтворює геометричні фігури за зразком. Обводить малюнки по контуру, заштриховує фігури.
  МОВНИЙ РОЗВИТОК:
  Використовує в мові синоніми, антоніми; слова, що позначають матеріали, з яких зроблені предмети (паперовий, дерев'яний і т. д.). До 6 років знає і вміє писати друковані літери алфавіту. Визначає кількість складів у словах, кількість звуків у словах, визначає місце звука у слові (початок, середина, кінець слова). Визначає наголос у складах, голосні. Розуміє значення слів звук, склад, слово. Розрізняє голосні і приголосні звуки (букви), тверді і м'які приголосні. Виразно розповідає вірші, переказує невеликі розповіді.
  МАТЕМАТИЧНІ УЯВЛЕННЯ:
  Пише цифри від 0 до 10, співвідносить цифру з кількістю предметів. Вміє з нерівності робити рівність. Вміє писати і користуватися математичними знаками. Вміє розкладати предмети (10 предметів) від самого великого до самого маленького і навпаки. Вміє малювати в зошиті в клітинку геометричні фігури. Виділяє в предметах деталі, схожі на ці фігури. Орієнтується на аркуші паперу.
  Називає дні тижня, послідовність частин доби, часів року. Дає їм опис.
  ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК:
  Особливості пам'яті: Покажіть дитині по черзі 10 малюнків. Час демонстрації кожного малюнка 1-2 сек. У нормі дитина запам'ятовує 5-6 предметів з 10. Прочитайте дитині 10 слів: стіл, зошит, годинник, кінь, яблуко, собака, вікно, диван, олівець, ложка. Попросіть його повторити слова. Дитина повинна згадати не менше 4-5 слів. Називає своє ім'я, прізвище, адресу, імена батьків та їх професії.

   
   

  Вікові особливості розвитку дітей 6-7 років Готовність до школи

  Вікові особливості розвитку дітей 6-7 років Готовність до школи

   МАТЕМАТИЧНІ УЯВЛЕННЯ:

   Визначає час по годинах. Називає кольори веселки. Називає дні тижня, частини доби, пори року, місяці. Вміє писати числа від 0 до 10, вирішує приклади.

   ПАМ'ЯТЬ:

   Попросіть дитини запам'ятати ряд цифр на слух (наприклад, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормою для дітей 6-7 років вважається повторення 5-6 цифр. Запам'ятовування 10 слів (наприклад: рік, слон, м'яч, мило, сіль, шум, рука, стать, весна, син). Дитина прослуховує цей ряд слів і повторює те, що він запам'ятав. Після одного пред'явлення дитина 6-7 років повинен згадати не менше 5 слів з 10, після 3-4 прочитань називає 9-10 слів, через 1 годину забуває не більше 2 слів.

   МИСЛЕННЯ:

   Вміє класифікувати предмети, називати подібності та розбіжності між предметами та явищами.

   МОВНИЙ РОЗВИТОК:

   Самостійно читає текст і передає його зміст. Вміє записувати прості слова.

   УЯВЛЕННЯ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ:

   Добре, якщо дитина має уявлення про природу - про диких і домашніх тварин, хижих та травоїдних, про зимуючих і перелітних птахів; про трави, чагарники і дерева, про садові і польові квіти, про плоди рослин; про явища природи. Також необхідний запас географічних знань - про міста і країни, річки, моря і озера, про планети. Дитина повинна бути ознайомлена з професіями людей, видами спорту.

   Іноді батьки думають, що якщо дитина перед школою вміє читати, писати і рахувати, то успіх йому забезпечений. Однак не менш важливо, щоб у нього були розвинені такі пізнавальні процеси, як увага, пам'ять, мислення, уява, дрібна моторика.

   Психологічна готовність до школи включає в себе наступні компоненти:

   Особистісна готовність - включає формування у дитини готовності до прийняття нової соціальної позиції - положення школяра, що має коло прав та обов'язків. Ця особистісна готовність виражається у відношенні дитини до школи, до навчальної діяльності, вчителів, самого себе. Готовою до шкільного навчання є дитина, яку школа приваблює не зовнішньою стороною, а можливістю отримувати нові знання. Особистісна готовність також припускає певний рівень розвитку емоційної сфери. До початку шкільного навчання у дитини повинна бути досягнута порівняно хороша емоційна стійкість, на тлі якої можливий розвиток і протікання навчальної діяльності.

   Інтелектуальна готовність - припускає наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань. Повинно бути розвинене аналітичне мислення (вміння виділити основні ознаки, подібності та розбіжності предметів, здатність відтворити зразок), довільна пам'ять, володіння розмовною промовою, розвиток тонкої моторики руки і зорово-рухова координація.

   Соціально-психологічна готовність - цей компонент готовності включає в себе формування тих якостей, які дозволяють спілкуватися з іншими дітьми, учителем. Дитина повинна вміти ввійти в дитяче суспільство, діяти спільно з іншими, вміти підкорятися інтересам і звичаям дитячої групи.

   

  Для мам і тат,що люблять малят

  Шановні батьки!


  Ми разом з Вами зацікавлені в тому, щоб відвідування дитиною дитячого садка було комфортним і корисним. Тому просимо Вас дотримуватися наступних правил:

  1.  Запізнення - завжди стрес для дорослих і дітей. Будь ласка, приходьте вчасно!
  2. Проводжайте дитину до групи та передавайте особисто в руки педагогам. Ідучи, додому обов'язково повідомте про це вихователя. 
  3.  Проводжайте дитину до групи та передавайте особисто в руки педагогам. Ідучи, додому обов'язково повідомте про це вихователя.
  4. Якщо у вашої дитини поганий настрій, обговоріть її стан з педагогом. 
  5. При вході, будь ласка, чистіть взуття та зачиняйте за собою вхідні двері. 

  Крім того ми просимо Вас:

  1. Допоможіть своїй дитині вранці роздягнутися, акуратно скласти речі в шафку.
  2. Прослідкуйте, щоб дитина завжди була чистою, акуратно та по сезону одягненою.
  3. Прослідкуйте, щоб у дитини були чисті та коротко підстрижені нігті.
  4. Дайте дитині з собою носовичок.
  5. У шафці дитини повинний бути завжди запасний одяг для групи. Восени та навесні просимо приносити запасний верхній одяг і взуття для прогулянок.
  6. Щоб запобігти втраті або обміну речей позначте білизну, одяг і взуття ваших дітей.
  7. Прослідкуйте, щоб в кишенях дитини не було гострих, ріжучих предметів.
  8. Не давайте дитині з собою жувальну гумку, солодощів тощо.


     О 9.30 розпочинаються заняття. Тому переконливо просимо Вас:

  1. Якщо ви прийшли, коли заняття розпочалося, допоможіть дитині роздягтися і тихо приєднається до дітей.
  2. Якщо ви хочете бути присутніми на занятті, попередьте про це педагога та ознайомтеся з правилами відвідування занять.
  3. Не відволікайте педагога під час занять, всі проблеми ви зможете обговорити у зручний час - вранці до 9.00, в другій половині дня після 16.30; а також на індивідуальних консультаціях у спеціально призначений час.
  4. Для занять фізкультурою та музичних занять дитині знадобляться футболка, шорти (спідничка), шкарпетки, чешки в окремому мішку.  
  5. Пам'ятайте, іграшка дитини - іграшка для всіх. Вона може зламатися.